ମହା ଶିବରାତ୍ରି: ଓଡ଼ିଶାର ଅଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ବ

ମହା ଶିବରାତ୍ରି

ମହା ଶିବରାତ୍ରି ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅନ୍ଯତମ ଓ ଅଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ବ ଯାହା ଭଗୁଆନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ଓ ଭୋଲେନାଥଙ୍କ ରାତ୍ରିରେ ବ୍ରତ ରଖିବାରେ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ କରାଯାଏ। Introduction: ଏହା ଫାଗୁଣ ମାସରେ ଶୁକ୍ଲ ପକ୍ଷରେ ଆଡ଼ିଇ ପଡ଼ିବାରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭଗୁଆନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ଓ ଭୋଲେନାଥଙ୍କ ରାତ୍ରିରେ ବ୍ରତ ରଖିବାରେ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ପୂରାପୂରୀ ହୋଇଥାଏ। ମହା ଶିବରାତ୍ରି ଉତ୍ସବ ମହା ଶିବରାତ୍ରି ଉତ୍ସବରେ ଭଗୁଆନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ଓ … Read more